Hoppa till innehållet

Inbjudan till vårmöte i Lövanger Green North

Green North

Green North vill generera smart tillväxt och samverkan genom att samla regionala tillgångar vid en gemensam miljöteknisk innovations- och resursplattform som skapar kunskapsbryggor mellan företag, akademi och samhälle. 
 

Kalendarium

Ledningsgruppsmöte

Ledningsgruppsmöte i Skellefteå. Vid frågor rörande mötet kontakta Mats Tysklind, professor vid...

Nyheter från branschen

Utlysning av medel för innovativa lösningar inom marksidan

26 apr 2018
Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden) som drivs av Sveriges goetekniska institut är ett utvecklingsprogram för förorenade...

Vinnova utlysning inom cirkulär och biobaserad ekonomi

26 apr 2018
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som har till uppgift  att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för...

Projektnyheter och profiler

Green North inrymmer nio olika levande projekt där det hela tiden tas nya utvecklingssteg mot olika och skiftande målbilder. Här presenterar vi hur projekten växer och fortgår samt en del av de engagerade personligheter som är samlade under Green North-paraplyet.

Alla nyheter

 

Stor aktivitet i samtliga projekt

Demonstrationsprojekten i Green North går fortsatt framåt med olika aktiviteter i olika projekt. I projektet med biokol från slam har en 20L...

Stina forskar hela vägen till Mars

Det tar ett år att resa till Mars – och det samlas stora mängder av avfall under tiden. Umeåforskaren Stina Jansson hjälper NASA att lösa...

Birgitta håller koll på siffrorna

Birgitta K Berglund håller inte bara ordning på ekonomin vid den kemiska institutionen – Umeå Universitets största. Hon är även Green Norths...

Kulkvarn löser dioxinrening av jord

Målet är att sänka dioxinhalten i jord. En kulkvarn ser ut att bli den lösning som problemet kräver. Nu går försöken från laboratoriemiljö till...

40 miljoner för minskat avfall

40 miljoner i stöd till forskning och utveckling. RE:Sources utlysning belönar projektförslag som ger en mer hållbar materialanvändning, minskat...

Luleå MiljöResurs ska sluta cirkeln

Cirkeln Ska Slutas, CSS, är ett projekt som Luleå MiljöResurs driver mot studenterna på Luleå Tekniska Universitet – som, lindrigt sagt, är dåliga...

Cecilia exarbetade med återbruk

Examensarbetet om återbruk blev även till ett samarbete med Luleå MiljöResurs för LTU-studenten Cecilia Crampelle. Cecilia studerade miljöteknik...

Höstmöte för framtiden

Green North har ett år på nacken. Nu spänner EU-projektet bågen mot konkretiserande av det unika samverkansarbetet mellan den akademiska världen,...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Delprojekt

Absorbenter för behandling av förorenat vatten
Absorbenter för behandling av förorenat vatten
Aktiv rening av förorenat vatten genom avancerad oxidation
Aktiv rening av förorenat vatten genom avancerad oxidation
Användning av grönlutsslam och aska i barriärkonstruktion
Användning av grönlutsslam och aska i barriärkonstruktion
Effektivt nyttjande av massa- och pappersindustrins restslam
Effektivt nyttjande av massa- och pappersindustrins restslam
Förbättrad behandlingsmetod för slaggrus vid Boden Energi
Förbättrad behandlingsmetod för slaggrus vid Boden Energi
Hållbar hantering av arsenikförorenade material
Hållbar hantering av arsenikförorenade material
Kostnadseffektiv klimatneutral stabilisering av rötslam
Kostnadseffektiv klimatneutral stabilisering av rötslam
Nya metoder för behandling av dioxinförorenad mark
Nya metoder för behandling av dioxinförorenad mark
Passiv rening av förorenat vatten genom markfiltrering
Passiv rening av förorenat vatten genom markfiltrering

Samverkansparter

Finansiärer