Hoppa till innehållet

NYHETER FRÅN BRANSCHEN

 


Sverige och Finland enade för en utvecklad bioekonomi

23 april 2018
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä har kommit överens om ett utökat samarbete inom bioekonomi....

Biogas får ökat stöd under 2018

16 april 2018
Regeringen föreslår i Vårändringsbudgeten för 2018 att stödet till produktion av svenskproducerad biogas utökas med 270 miljoner kronor under...

Ny nationell handlingsplan för radon

9 april 2018
Sveriges geologiska undersökning lanserar tillsammans med sex andra statliga myndigheter en plan för att minska skaderisken av radon för...

Sverige når inte miljömålen

5 april 2018
Naturvårdsverket har publicerat sin årliga uppföljning av uppfyllandet av Sveriges nationella miljömål - med fokus på statliga insatser.  Av 16...

Bil som går att återvinna

26 mars 2018
På Eindhoven University of Technology har en bil framtagits som till 90% skall gå att återvinna. Materialet är till stor del sprunget från...

Sverige mötesvärd inför förhandlingar om ett globalt kemikalieavtal

19 mars 2018
Representanter från en rad länder träffades i Stockholm mellan den 12:e -15:e mars för en global konferens avseende hanteringen av kemikalier och...

El ersätter kol och ska göra SSAB fossilfritt

19 mars 2018
Ståljätten SSAB ska vara fossilfritt till år 2045. Tillsammans med LKAB och Vattenfall går man vidare med högteknologiprojektet Hybrit. SSAB...

Hypermodern slammottagning i Luleå

15 mars 2018
En ny hypermodern anläggning för slammottagning ger Stena Recycling i Luleå helt nya miljömöjligheter. Det är Stena Recycling som driver projektet...

Första rapporten från Klimatpolitiska rådet

15 mars 2018
Det nyligen inrättade Klimatpolitiska rådet har presenterat sin första rapport. Rapporten presenterar rådets ledamöter och uppdrag, som en del av...

Skogsrester förvandlas till flygbränsle

12 mars 2018
Forskare vid Luleå tekniska universitet har i samarbete med bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet, i en förstudie hittat en lösning som innebär...

Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå Renhållning AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun