Hoppa till innehållet
9 april 2018

Ny nationell handlingsplan för radon

Sveriges geologiska undersökning lanserar tillsammans med sex andra statliga myndigheter en plan för att minska skaderisken av radon för människor.

500 årliga lungcancerfall beräknas orsakas av radon i inomhusluft i Sverige enligt Strålskyddsmyndigheten.

Den nationella handlingsplanen för att hantera de långsiktiga riskerna har framtagits av Strålsäkerhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, SGU och Swedac.

Läs mer här.

 

Källa: Sveriges geologiska undersökning


Fler artiklar

Sverige och Finland enade för en utvecklad bioekonomi

23 april 2018
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä har kommit överens om ett utökat samarbete inom bioekonomi....

Biogas får ökat stöd under 2018

16 april 2018
Regeringen föreslår i Vårändringsbudgeten för 2018 att stödet till produktion av svenskproducerad biogas utökas med 270 miljoner kronor under...

Sverige når inte miljömålen

5 april 2018
Naturvårdsverket har publicerat sin årliga uppföljning av uppfyllandet av Sveriges nationella miljömål - med fokus på statliga insatser.  Av 16...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå Renhållning AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun