Hoppa till innehållet
16 april 2018

Biogas får ökat stöd under 2018

Regeringen föreslår i Vårändringsbudgeten för 2018 att stödet till produktion av svenskproducerad biogas utökas med 270 miljoner kronor under 2018. 

Stödet till produktion av biogas breddas jämfört med dagsläget så att det omfattar fler substrat än gödsel, som matavfall och slam.

 

Mer information:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/battre-stod-till-svensk-biogas/ 


Fler artiklar

Sverige och Finland enade för en utvecklad bioekonomi

23 april 2018
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä har kommit överens om ett utökat samarbete inom bioekonomi....

Ny nationell handlingsplan för radon

9 april 2018
Sveriges geologiska undersökning lanserar tillsammans med sex andra statliga myndigheter en plan för att minska skaderisken av radon för...

Sverige når inte miljömålen

5 april 2018
Naturvårdsverket har publicerat sin årliga uppföljning av uppfyllandet av Sveriges nationella miljömål - med fokus på statliga insatser.  Av 16...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå Renhållning AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun