Hoppa till innehållet

NYHETER FRÅN BRANSCHEN

 


Nationellt skogsprogram på plats

21 maj 2018
Regeringen har fattat beslut om ett Sveriges första nationella skogsprogram. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska...

Swedishcleantech.com ska förbättra den internationella marknadsföringen

18 maj 2018
Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av tillväxtverket lanserar webbsidan www.swedishcleantech.com vilket åsyfter till att öka marknadsföringen av...

EU:s koldioxidutsläpp fortsätter att öka

14 maj 2018
Statistik från myndigheten Eurostat visar att EU:s koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen har ökat med i snitt 1,8 procent mellan...

Utlysning av medel för innovativa lösningar inom marksidan

26 april 2018
Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden) som drivs av Sveriges goetekniska institut är ett utvecklingsprogram för förorenade...

Vinnova utlysning inom cirkulär och biobaserad ekonomi

26 april 2018
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som har till uppgift  att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för...

Sverige och Finland enade för en utvecklad bioekonomi

23 april 2018
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä har kommit överens om ett utökat samarbete inom bioekonomi....

Biogas får ökat stöd under 2018

16 april 2018
Regeringen föreslår i Vårändringsbudgeten för 2018 att stödet till produktion av svenskproducerad biogas utökas med 270 miljoner kronor under...

Ny nationell handlingsplan för radon

9 april 2018
Sveriges geologiska undersökning lanserar tillsammans med sex andra statliga myndigheter en plan för att minska skaderisken av radon för...

Sverige når inte miljömålen

5 april 2018
Naturvårdsverket har publicerat sin årliga uppföljning av uppfyllandet av Sveriges nationella miljömål - med fokus på statliga insatser.  Av 16...

Bil som går att återvinna

26 mars 2018
På Eindhoven University of Technology har en bil framtagits som till 90% skall gå att återvinna. Materialet är till stor del sprunget från...

Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun