Hoppa till innehållet
2 mars 2018

Koldioxid importeras för forskning

Forskare vid Luleå Tekniska Universitet ska importera koldioxid från Polen och Spanien.

Projektet är ett led i forskningen kring växthusgasen och målet är att omvandla koldioxiden till etanol och/eller andra baskemikalier.

Luleå tekniska universitet deltar som enda svenska universitet i det EU-finansierade forskningsprojektet BioRECO2VER. Arbetet sker i nära samarbete med olika processindustrier i Europa. Här ska man med hjälp av miljövänlig teknik fånga in och avskilja koldioxid ur rökgaser via biokemiska metoder. Andra forskare i Europa ska sedan omvandla koldioxiden och visa att det fungerar även på storkslig nivå, skriver Norrbottens media.

Den importerade gasen kommer från två cement­industrier, Orlen i Polen och Cementos Portland Valderrivas i Spanien. Ulrika Rova och två forskarkollegor vid LTU, Paul Christakopoulos och Magnus Sjöblom, har funnit en metod att samla­ upp koldioxid från rök­gaser med hjälp av ­effektiva enzymer.

De tre forskarna arbetar dessutom med lösningsmedel som ska kunna absorbera större mängder kol­dioxid per viktenhet samt ett projekt för att kunna omvandla koldioxid till etanol med hjälp av förnybar elektricitet.

EU:s målsättning är att sänka utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent fram till år 2030 jämfört med 1990 års utsläppsnivåer.


Fler artiklar

Nationellt skogsprogram på plats

21 maj 2018
Regeringen har fattat beslut om ett Sveriges första nationella skogsprogram. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska...

Swedishcleantech.com ska förbättra den internationella marknadsföringen

18 maj 2018
Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av tillväxtverket lanserar webbsidan www.swedishcleantech.com vilket åsyfter till att öka marknadsföringen av...

EU:s koldioxidutsläpp fortsätter att öka

14 maj 2018
Statistik från myndigheten Eurostat visar att EU:s koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen har ökat med i snitt 1,8 procent mellan...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun