Hoppa till innehållet
15 mars 2018

Hypermodern slammottagning i Luleå

En ny hypermodern anläggning för slammottagning ger Stena Recycling i Luleå helt nya miljömöjligheter.

Det är Stena Recycling som driver projektet som startade med planering under maj månad 2017. Behovet att ta emot större mängder miljöfarligt oljehaltigt slam hade dock funnits betydligt länge och fram till invigningen av den nya anläggningen löste Stena Recycling sina kunders problem på olika sätt, bland annat genom att transportera slammet till Piteå eller Umeå.

Nu är den sista pusselbiten på plats sedan en tid tillbaka och den nya anläggningen skiljer ut olja, vatten och grus via en process där gruset som samlas i botten transporteras bort med två stora skruvar. Sedan pumpas det förorenade vattnet ut och renas från de sista partiklarna i en stor centrifug.

Vid full drift kan anläggningen ta emot upp till 250 ton slam i veckan.


Fler artiklar

Nationellt skogsprogram på plats

21 maj 2018
Regeringen har fattat beslut om ett Sveriges första nationella skogsprogram. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska...

Swedishcleantech.com ska förbättra den internationella marknadsföringen

18 maj 2018
Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av tillväxtverket lanserar webbsidan www.swedishcleantech.com vilket åsyfter till att öka marknadsföringen av...

EU:s koldioxidutsläpp fortsätter att öka

14 maj 2018
Statistik från myndigheten Eurostat visar att EU:s koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen har ökat med i snitt 1,8 procent mellan...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun