Hoppa till innehållet
Prover tagna vid deponianläggningen i Obbola
27 juni 2017

Prover tagna vid deponianläggningen i Obbola

I början av juni togs det prover vid provytorna vid SCA:s pappersbruk i Obbola. Detta är en del i projektet för framtida eventuell användning av grönlutsslam och aska för täckning av deponier.

Två provytor har byggts upp i samarbete med RagnSells och SCA där mängderna av infiltrerat vatten kontrolleras och mäts två gånger per år. I början av juni fanns projektansvarige Lale Andreas, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet, på plats för provtagning tillsammans med en doktorand.
– Vi tog de prover som krävs och de skickades sedan in för analys. Resultaten kommer att samlas i en utvärdering som redovisas vid projekttidens slut, berättar hon.
Syftet med projektet är att utvärdera sluttäckningens funktion och miljöpåverkan och rekommendationer för möjliga förändringar av en våtmark för ökad reningskapacitet kommer att tas fram.


Fler artiklar

Vårmöte för nästa steg

16 maj 2018
EU-projektet Green North har nu varit en verklighet i ett och ett halvt år och gick i samband med vårmötet in i nästa fas och ser med tillförsikt...

Stor aktivitet i samtliga projekt

15 mars 2018
Demonstrationsprojekten i Green North går fortsatt framåt med olika aktiviteter i olika projekt. I projektet med biokol från slam har en 20L...

Stina forskar hela vägen till Mars

9 februari 2018
Det tar ett år att resa till Mars – och det samlas stora mängder av avfall under tiden. Umeåforskaren Stina Jansson hjälper NASA att lösa...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun